Autoregulació cooperativa: el Reglament de Règim Intern (RRI)


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. Contextualització del marc jurídic i l'autregulació cooperativa

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Amb aquestes formacions aprofundirem en el marc jurídic i d'autoregulació de la cooperativa, passant pels estatus i atres reglaments i ficant especialment el focus en el Reglament de Règim Intern (RRI). 

*Posteriorment, l'Ateneu cooperatiu ofereix assessoraments individualitzats er tal d'acompanyar en tot el procés de creació del RRI. 


Sessió 2. El Reglament de Règim Intern (RRI)

Data: 31 de maig de 2023

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Durant aquesta sessió es treballarà la definició, els objectius i l'estructura del Relament de Règim Intern, també comptarem amb exemples com a possibles models per tal de facilitar l'elaboració del RRI de la vostra cooperativa.