Circuit d'emprenedoria ciutat de Tortosa


Activitats en aquesta formació:

Firma Digital

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 9:30 a 11:00

Lloc: Cambra de Comerç de Tortosa

Descripció:

1. És obligatori tenir una signatura digital?

2. Què ens aporta a la nostra activitat una signatura digital?

3. Quins tipus de certificació digital tenim al nostre abast?

a. DNIe. DNI electrònic.

b. IdCat Mòvil o Cl@ve Pin.

c. IdCat Certificat o Clave Permanent.

d. Certificat de la FNMT o altres entitats certificadores privades.

4. On es poden tramitar aquests certificats digitals al nostre territori 5. Cas d'èxit: Per confirmar

EXPOEBRE: Taula Rodona

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 9:30 a 11:00

Lloc: Cambra de Comerç de Tortosa

Descripció:

Taula rodona amb emprenedors i emprenedores d'èxit on es conversarà sobre les experiències entorn al món de l'emprenedoria.

Els i les ponents es presentaran properament. 

Com obtenir finançament?

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 9:30 a 11:00

Lloc: Centre Cívic Ferreries

Descripció:

Quines vies de finançament existeixen?

1. Garantia Juvenil

2. Microcrèdits

3. Capitalització de l'atur

4. Finançament cooperatiu

5. Cas d'èxit: Joc Llépol 

Gestiona la teva empresa: Facturació, deduccions, impostos i obligacions

Data: 14 de juny de 2023

Horari: de 16:30 a 18:00

Lloc: Museu de Tortosa

Descripció:

1. Alta activitat i alta d'autònom. Quan és obligatori?

2. Alta d'activitat. Obligacions censals. Model 036.

3. Epígrafs de l'IAE. Quina activitat vull donar d'alta?

4. Retencions fiscals per IRPF. - Retencions Deutores. - Retencions Creditores.

5. Ingressos a compte d'IRPF per retencions. Models 111 i 115.

6. Tributació per IRPF. Estimació Directa - Estimació Objectiva. Pagament Fraccionat. Model 130. Qui està obligat?

7. L'IVA. Quines activitats porten IVA? Article 20 Llei 28/1992. 8. Autoliquidacions de l'IVA. Model 303.

9. Cas d'èxit: Albino Tena