Comptabilitat analítica i generació d'escenaris per a la sostenibilitat econòmica de les cooperatives


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. Pla de riscos i sensibilitats i generació d'estratègies per a la sostenibilitat econòmica

Data: 24 de abril de 2023

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Objectius: Comprendre els principis bàsics de la comptabilitat analítica per a la presa decisions. Incorporar la visió estratègica per a la definició de nous objectius col·lectius cap a la viabilitat integral de l’entitat. Integrar les eines de construcció de noves idees d’activitat a través de l’anàlisi analític. Incorporar les eines d’anàlisi a cadascun dels projectes participants de l’entitat i treballar de forma pràctica cadascun dels projectes o agrupats per sectors. Construir un pla de riscos i sensibilitats.

Sessió 2. Pla de riscos i sensibilitats i generació d'estratègies per a la sostenibilitat econòmica

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Objectius: Comprendre els principis bàsics de la comptabilitat analítica per a la presa decisions. Incorporar la visió estratègica per a la definició de nous objectius col·lectius cap a la viabilitat integral de l’entitat. Integrar les eines de construcció de noves idees d’activitat a través de l’anàlisi analític. Incorporar les eines d’anàlisi a cadascun dels projectes participants de l’entitat i treballar de forma pràctica cadascun dels projectes o agrupats per sectors. Construir un pla de riscos i sensibilitats.