Ateneu Coop TE

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu "Consolidem!"

Descripció

“Consolidem!”: 

Itinerari obert a qualsevol persona interessada amb les diferents formacions i enfocat per a socis de col·lectius, cooperatives o altres formes socials. 

Pensat per ampliar coneixements i treballar àmbits més específics en relació a la cultura organitzativa, el reglament de regim intern o la imatge.

Complementem amb acompanyament paral·lel per estudiar propostes de millora.


Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Treball en equip i lideratge

Més informació

Sessió conclosa

15 de juny de 2021

16:00 - 19:00 H

Lloc

Zoom

Descripció

Els objectius d'aquesta sessió són:

o Aprofundir en els coneixements sobre el treball en equip.

o Identificar, adquirir o millorar les pròpies competències en el treball en equip.

o Gestionar els grups de treball per augmentar la rendibilitat i l'eficàcia de l‘organització.

o Cercar la cohesió del grup a través de la direcció adequada i determinar les claus de la dinàmica de grups.


Formació a càrrec de la Federació de Cooperatives de Treball