Itinerari formatiu "Consolidem!"


Activitats en aquesta formació:

5 errades en la comunicació de projectes transformadors

Data: 25 de maig de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Zoom

Descripció:

En aquest taller fem una introducció a la comunicació externa per a entitats, desvetllem les 5 principals errades a evitar en la comunicació de projectes transformadors.

Objectiu general:

Descobriu el potencial d'una comunicació sistematitzada (a la vostra mida) en el creixement de la vostra entitat. 

La formació serà a càrrec de Wàitala, una platafoma de comunicació ètica que ajuda a donar forma i veu a projectes amb valors mitjançant disseny i formació estratègica.

Perspectiva de gènere i cura organitzacional

Data: 1 de juny de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Objectius de la sessió: 

- Aprendre a identificar els 5 rols organitzacionals (Missió, Acció, Cura,

Estructura i Facilitació) i comprendre com les Cures i la Facilitació són rols

marginats degut a l’heterocispatriarcat i el capitalisme

- Comprendre i tenir una visió panoràmica dels eixos principals de l’Ètica en les

organitzacions ( Valors hegemònics, distribució i reconeixement de les tasques,

Conciliació i gestió del temps, Gestió d’emocions i conflictes, Participació,

Gestió d’agressions)

- Crear un espai confortable per a que les participants puguin, de forma segura i

cuidada, dialogar i reflexionar sobre els reptes i dificultats per la

implantació de la cura organitzacional, així com per identificar les pròpies

fortaleses i aspectes d’auto-apreci.

Formació a càrrec de l'Esberla, cooperativa d'iniciativa social, que entre els serveis que ofereix trobem la cura oganitzacional: "Potenciem la democràcia, l'equitat de gènere i el cooperativisme a les organitzacions"


La cooperativa i la seva cultura organitzativa

Data: 8 de juny de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Zoom

Descripció:

En aquesta sessió es reflexionarà sobre les competències de l’emprenedoria cooperativa i la dimensió relacional del grup promotor en la creació del projecte cooperatiu i la cultura organitzativa, i s'aproparà les participants a les possibilitats de models de gestió i governança.


Formació a càrrec de Calidoscoop, consultora per a la dinamització territorial de l'economia social, l'emprenedoria i el cooperativisme

Com desenvolupem el Reglament de Règim Intern?

Data: 9 de juny de 2021

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Zoom

Descripció:

En aquesta sessió l'objectiu és conèixer el marc jurídic i d’autoregulació de la cooperativa, en especial aprofundiment al Reglament de Règim Intern, observant un possible model.


Formació a càrrec de Calidoscoop, consultora per a la dinamització territorial de l'economia social, l'emprenedoria i el cooperativisme.

Treball en equip i lideratge

Data: 15 de juny de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Els objectius d'aquesta sessió són:

o Aprofundir en els coneixements sobre el treball en equip.

o Identificar, adquirir o millorar les pròpies competències en el treball en equip.

o Gestionar els grups de treball per augmentar la rendibilitat i l'eficàcia de l‘organització.

o Cercar la cohesió del grup a través de la direcció adequada i determinar les claus de la dinàmica de grups.


Formació a càrrec de la Federació de Cooperatives de Treball

Construïm el pla de formació de la cooperativa

Data: 22 de juny de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Objectius de la sessió:


o Conèixer els aspectes claus de la formació en les cooperatives.

o Aprendre eines per a la detecció de necessitats de formació.

o Conèixer les diferents opcions de finançament de la formació.