Itinerari formatiu: Incorporar les cures als equips de treball


Activitats en aquesta formació:

Incorporar les cures als equips de treball. Sessió 1: Presentació del marc de les cures i la visió

Data: 9 de març de 2023

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Campus Terres de l'Ebre URV

Descripció:

Posar la vida al centre vol dir incorporar les cures i la democràcia profunda a les nostres vides, a nivell personal i també a nivell organitzatiu. I per cures, com ja hem dit, entenem tenir en compte tots aquells aspectes que tenen a veure amb les relacions i els impactes dins i fora de les organitzacions. 

Aquesta nova mirada implica un canvi paradigmàtic i la voluntat de persones i organitzacions que estiguin disposades a liderar o acompanyar aquest canvi de forma congruent. 

Per això us proporcionem aquesta formació. Per oferir-vos un marc i unes eines en relació a les cures i a la gestió democràtica que us pugui inspirar, orientar o servir de complement al que ja esteu fent. 

Formació impartida per Fil a l'agulla, SCCL

Format presencial

Incorporar les cures als equips de treball. Sessió 2: La cohesió, el treball en equip i l'acompanyament de persones

Data: 15 de març de 2023

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Zoom

Descripció:

La cohesió d’un equip és fonamental. Té a veure amb la capacitat dels equips d’assolir objectius i de treballar conjuntament de forma satisfactòria. Té components que no són necessàriament immediats, sinó que es construeixen al llarg del temps com ara les complicitats, la confiança o l’entesa. Es tracta de fenòmens que requereixen temps i també cura i condicions. Els equips necessiten dotar-se d’espais i actituds propícies per promoure el coneixement mutu, la capacitat de dissentir, l’expressió de sentiments i sensacions. Espais per compartir de forma franca i honesta. Espais per reflexionar sobre el mateix equip, posar sobre la taula com van les coses i poder així promoure millores. Espais, en última instància, on promoure la cohesió. 

Posarem el focus també en la importància d’incloure l’acompanyament a persones,  tant des de la vessant individual (mentoratge) com de l’equip (conducció d’equip). 

Formació impartida per Fil a l'agulla, SCCL

Format virtual 

Incorporar les cures als equips de treball. Sessió 3: El lideratge i lús de poder

Data: 22 de març de 2023

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Zoom

Descripció:

Les organitzacions d’avui necessiten dotar-se de cultures i sistemes de funcionament que possibilitin que la gent millori la seva capacitat d’aportar i tregui el millor d’ella mateixa. 

Això requereix de lideratges que acompanyin a les persones a brillar, lideratges que combinin la seva capacitat de visionar, tenir una direcció clara i una capacitat de prendre i executar decisions, amb una actitud oberta, d’escolta i curiositat cap al feedback de l’entorn. Lideratges que no tinguin por a prendre l’espai ni a deixar-lo per altres quan és el moment. 

Ser capaç de poder liderar així, desplegant actituds i habilitats tan diferents com ara la capacitat directiva, l’escolta, l’empatia, la determinació… és una tasca que no s’aprèn sola i que requereix, doncs, formació i molt de treball personal.

Formació impartida per Fil a l'agulla, SCCL

Format virtual

Incorporar les cures als equips de treball. Sessió 4: La gestió de conflictes i les dinàmiques de discriminacions

Data: 29 de març de 2023

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Campus Terres de l'Ebre URV

Descripció:

Per tal que la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d’estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, hem de disposar d’eines per gestionar la diversitat d’opinions, posicionaments, experiències… i els conflictes que d’aquesta diversitat se’n deriva.

La no atenció als processos conflictuals té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips i fins i tot a vegades poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos. Cal doncs que les organitzacions guanyem capacitats per gestionar els conflictes de tal manera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund.

Les diverses desigualtats socials estan presents en el dia a dia de les persones, en els seus contextos i per tant també en les nostres organitzacions. Sovint es tradueixen en actes subtils difícils d’identificar i que passen per desapercebuts o que quan es posen sobre la taula, es neguen. El grau de consciència i obertura que tinguem en relació a la seva existència a nivell intern ens permetrà generar cultures de menor impunitat i presa de responsabilitat.

Formació impartida per Fil a l'agulla, SCCL

Format presencial