L'emprenedoria amb l'estratègia interdiciplinària delescooperatives d'alunnes


Activitats en aquesta formació:

L'emprenedoria amb l'estratègia interdiciplinària delescooperatives d'alunnes

Data: 26 de juny de 2023

Horari: de 9:00 a 21:00

Lloc: Moodle

Descripció:

Curs virtual de creació de cooperatives d'alumnes. El format d'aquest curs ésvirtual i asincrónic i està dirigit a professorat de primària, secundària i Cicles formatius.

Es tracta d'un curs de 30 hores i està reconegut pel Departament d'Educació.

OBJECTUS

- Entendre les cooperatives d’alumnes com una estratègia interdisciplinària i competencial per alumnat de primària, secundària i cicles formatius.

- Reconèixer com aplicar els objectius de l’Economia Social i Solidària a l’aula a través de les cooperatives d’alumnes

- Conèixer estratègies metodològiques concretes pròpies de les cooperatives d’alumnes.

CONTINGUTS 

- L’emprenedoria en el marc europeu

- Les cooperatives d’alumnes

- Valors de les cooperatives d’alumnes i mirada 360

- Estratègies didàctiques concretes i recursos per la implementació de la cooperativa d’alumnes